Snadno realizovatelné

Jezte zeleninu místo masa!

Množství skleníkových plynů emitovaných během chovu zvířat dosahuje úrovně všech plynů škodlivých pro životní prostředí emitovaných pozemními vozidly, letadly a raketami. Pokud tedy nejíte (tolik) masa, děláte pro své prostředí hodně. Udělejte tak i během dovolené!

Generate another green tip
Széchenyi 2020