Vyžaduje přípravu

Vyberte si hotel, který využívá obnovitelné zdroje energie!

Pobytem v hotelu, který využívá zelenou energii, pomáháte snižovat emise skleníkových plynů. Protože globální oteplování je do značné míry způsobeno obrovským množstvím výroby a využívání energie, je třeba vědomě se rozhodnout i o prázdninách. Vyberte si hotel, který k provozu využívá vysoký podíl sluneční energie!

Generate another green tip
Széchenyi 2020