Vyžaduje si prípravu

Vyberte si hotel, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie!

Pobytom v hoteli, ktorý využíva zelenú energiu, pomáhate znižovať emisiu skleníkových plynov. Pretože globálne otepľovanie je do značnej miery spôsobené obrovským množstvom výroby a spotreby energie, je potrebné vedome sa rozhodnúť aj počas dovolenky. Vyberte si hotel, ktorý k prevádzke využíva vysoký podiel slnečnej energie!

Generate another green tip
Széchenyi 2020